دانلود رایگان


پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس با پایایی و روایی کامل - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس با پایایی و روایی کامل

دانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس با پایایی و روایی کامل پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

هدف: سنجش نحوه پاسخگویی افراد به حوادث استرس زا (سنجش 3 نوع مقابله رفتاری فعال، شناختی فعال و اجتماعی)
توضیجات کامل
با فرمت ورد
روش نمره گذاری کامل
پایایی و روایی کامل با توضیحات بیشتر
منابع دارد
تفسیر دارد
روش نمره گذاري پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي:
پاسخ هاي مقابله شناختي فعال با 6 جمله، پاسخ هاي مقابله رفتاري فعال با 6 جمله و پاسخ هاي اجتنابي با 7 جمله است. علاوه بر آن از طريق اين پرسشنامه دوشيوه مقابله متمركز بر حل مساله با 11 جمله ي( 1، 2، 5، 8، 10، 11، 13، 14، 16، 17، 19) و مقابله متمركز بر هيجان با 8 جمله ي(3، 4، 6، 7، 9، 12، 15، 18) مورد بررسي قرلر گرفته است در اين پرسشنامه آزمودني بايد به هر يك از جملات كه نوعي پاسخ مقابله اي محسوب مي شود به صورت بلي يا خير جواب دهد. به منظور آنكه ميزان استفاده از پاسخ هاي مقابله اي دقيق تر مشخص مي شود از يك مقياس 4 گزينه اي شامل هميشه، بيشتر اوقات، گاهي، هيچ وقت استفاده مي شود و آزمودني بر مبناي گزينه اي كه انتخاب ميكند بين صفر تا 3 نمره مي گيرد. به وسيله اين پرسشنامه براي هريك از ازمودني ها نمره كل راهكارهاي مقابله كه كمترين نمره براي هر فرد صفر و بيشترين نمره 57 است و نمره پاسخ هاي مقابله متمركز بر حل مساله كمترين نمره براي هر فرد صفر و بيشترين نمره 33 است، و نمره پاسخ مقابله متمركز بر هيجان كه كمترين نمره براي هر فرد صفر و بيشترين نمره 24 است، محاسبه مي گردد.

روايي خارجي و ايراني پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي
پايايي خارجي و ايراني پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي


پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس با پایایی و روایی کامل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درباره کاربردهای اصطلاح نامه در آموزش و تحلیل اطلاعات

پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن (Ware & Sherbourne)

گزارش کارآموزی در یک شرکت گرافیکی